Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ 8ನೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 58 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

For those whose first language is not ಕನ್ನಡ, typing and translating Kannada to Marathi can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Kannada to Marathi. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated ಕನ್ನಡ text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Kannada to Marathi, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Kannada words, sentences and phrases into corresponding Marathi.

  For E.g.

  Typing "ಕನ್ನಡ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ." in Kannada will be converted into "कन्नड ही भारतातील सर्वात जुनी भाषा आहे."

  You can also use this software as a dictionary to convert Kannada to Marathi.

  For E.g.

  ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Sanskriti) meaning in Marathi will be "संस्कृती (Sanskrti)"
  ಅನನ್ಯ (Anan'ya) meaning in Kannada will be "अद्वितीय (Advitiya)"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our Marathi to Kannada translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Kannada and many other languages. Some of them are:

  Kannada To HindiKannada To TamilKannada To TeluguKannada To MalayalamKannada To Marathi

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Kannada typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Essential Kannada to Marathi Phrases

Hello. / Hi.
ನಮಸ್ಕಾರ. / ನಮಸ್ತೆ.
(Namaskara. / Namaste.)
नमस्कार. / हाय.
(Namaskara. / Haya.)
How are you?
ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?
(Nivu hegiddiri?)
तू कसा आहेस?
(Tu kasa ahesa?)
I am fine. And you?
ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು?
(Nanu cennagiddene. Mattu nivu?)
मी ठीक आहे. आणि तू?
(Mi thika ahe. Ani tu?)
What is your name?
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
(Ninna hesarenu?)
तुझं नाव काय आहे?
(Tujham nava kaya ahe?)
I am pleased to meet you.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
(Nim'mannu bhetiyagalu nanage santosavagide.)
तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला.
(Tumhala bhetuna mala ananda jhala.)
Thank you.
ಧನ್ಯವಾದ.
(Dhanyavada.)
धन्यवाद.
(Dhan'yavada.)
You are welcome.
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
(Nimage svagata.)
तुमचे स्वागत आहे.
(Tumace svagata ahe.)
Please.
ದಯವಿಟ್ಟು.
(Dayavittu.)
कृपया.
(Krpaya.)
Excuse me. / Sorry.
ಕ್ಷಮಿಸಿ. / ಕ್ಷಮಿಸಿ.
(Ksamisi. / Ksamisi.)
मला माफ करा. / क्षमस्व.
(Mala mapha kara. / Ksamasva.)
Yes. / No.
ಹೌದು. / ಸಂ.
(Haudu. / Sam.)
होय. / नाही.
(Hoya. / Nahi.)
Good morning.
ಶುಭೋದಯ.
(Subhodaya.)
शुभ प्रभात.
(Subha prabhata.)
Good afternoon.
ಶುಭ ಅಪರಾಹ್ನ.
(Subha aparahna.)
शुभ दुपार.
(Subha dupara.)
Do you speak English?
ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ?
(Nivu inglis matanaduttira?)
तुम्ही इंग्रजी बोलता का?
(Tumhi ingraji bolata ka?)
I don’t speak English well.
ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
(Nanage inglis cennagi baruvudilla.)
मला इंग्रजी नीट येत नाही.
(Mala ingraji nita yeta nahi.)
Do you understand?
ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ?
(Nimage arthavagideye?)
समजलं का?
(Samajalam ka?)
I don’t understand.
ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
(Nanage arthavaguttilla.)
मला कळत नाही.
(Mala kalata nahi.)
Please speak slowly.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
(Dayavittu nidhanavagi matanadi.)
कृपया हळू बोला.
(Krpaya halu bola.)
Please say it again.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ.
(Dayavittu mattom'me heli.)
कृपया पुन्हा सांगा.
(Krpaya punha sanga.)
I am looking for the Hotel.
ನಾನು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
(Nanu hotelgagi hudukuttiddene.)
मी हॉटेल शोधत आहे.
(Mi hotela sodhata ahe.)
How can I get there?
ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು?
(Nanu allige hege talupabahudu?)
मी तिथे कसे पोहोचू शकतो?
(Mi tithe kase pohocu sakato?)
I would like to book a room.
ನಾನು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
(Nanu kothadiyannu kaydirisalu bayasuttene.)
मला एक खोली बुक करायची आहे.
(Mala eka kholi buka karayaci ahe.)
How much is it per night / person?
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ / ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು?
(Prati ratrige/ vyaktige estu?)
प्रति रात्र / व्यक्ती किती आहे?
(Prati ratra / vyakti kiti ahe?)
Can I change money?
ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?
(Nanu hanavannu badalayisabahude?)
मी पैसे बदलू शकतो का?
(Mi paise badalu sakato ka?)
I would like to buy a wine.
ನಾನು ವೈನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
(Nanu vain kharidisalu bayasuttene.)
मला वाईन विकत घ्यायची आहे.
(Mala va'ina vikata ghyayaci ahe.)

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “Idu tumba dubariyagide!“ will be transliterated into “ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ!“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Kannada to Marathi.

How does Kannada to Marathi translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Kannada to Marathi.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Kannada and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Marathi.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Kannada to Marathi translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Kannada to Marathi translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Kannada to Marathi transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Kannada to Marathi text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Kannada (ಕನ್ನಡ) text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Marathi for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Telugu for FREE.
Download Best Telugu fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Download Best Kannada fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.5194 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 106.082 Rs
Euro 1 Euro 91.2078 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.2673 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 221.7738 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.937 Rs
Download High quality Marathi Keyboard layout in 5 different colour modes.
Download High quality Kannada Keyboard layout in 5 different colour modes.